Documents by Edition : Dîvan-ı Harb-i Örfi Zabıtları
1919-04-08-TR-001trYozgat Davası Karar Sureti
1919-04-27-TR-001trİttihat ve Terakki Partisi Yöneticileri Davası: Birinci Oturum
1919-05-04-TR-001trİttihat ve Terakki Partisi Yöneticileri Davası: İkinci Oturum
1919-05-06-TR-001trİttihat ve Terakki Partisi Yöneticileri Davası: Üçüncü Oturum
1919-05-08-TR-001trİttihat ve Terakki Partisi Yöneticileri Davası: Dördüncü Oturum
1919-05-12-TR-001trİttihat ve Terakki Partisi Yöneticileri Davası: Beşinci Oturum
1919-05-14-TR-001trİttihat ve Terakki Partisi Yöneticileri Davası: Altıncı Oturum
1919-05-17-TR-001trİttihat ve Terakki Partisi Yöneticileri Davası: Yedinci Oturum
1919-05-22-TR-001trTrabzon Davası Karar Sureti
1919-05-24-TR-001trBüyükdere Davası Karar Sureti
1919-06-03-TR-001trSavaş Dönemi Hükümet Üyeleri Davası: Birinci Oturum
1919-06-03-TR-002trSavaş Dönemi Hükümet Üyeleri Davası: İkinci Oturum
1919-06-09-TR-001trSavaş Dönemi Hükümet Üyeleri Davası: Üçüncü Oturum
1919-06-12-TR-001trSavaş Dönemi Hükümet Üyeleri Davası: Dördüncü Oturum
1919-06-21-TR-001trKatib–i Mesuller (Parti Sekreterleri) Davası: Birinci Oturum
1919-06-23-TR-001trKatib–i Mesuller (Parti Sekreterleri) Davası: İkinci Oturum
1919-06-24-TR-001trSavaş Dönemi Hükümet Üyeleri Davası: Beşinci Oturum
1919-06-25-TR-001trSavaş Dönemi Hükümet Üyeleri Davası: Altıncı Oturum
1919-06-26-TR-001trSavaş Dönemi Hükümet Üyeleri Davası: Yedinci Oturum
1919-06-28-TR-001trKatib–i Mesuller (Parti Sekreterleri) Davası: Üçüncü Oturum
1919-07-05-TR-001trİttihat ve Terakki Yöneticileri ve Hükümet Üyeleri Davası Ortak Karar Sureti
1919-07-20-TR-001trBayburt Davası Karar Sureti
1920-01-08-TR-001trKatib–i Mesuller (Parti Sekreterleri) Davas: Karar Sureti
1920-01-13-TR-001trMamuretülaziz (Harput) Davası: Karar Sureti
1920-02-08-TR-001trBayburt Davası Kararı Padişah Onayı
1920-02-08-TR-002trBosnalı İsmail Davası Kararı Padişah Onayı
1920-02-08-TR-003trCemal Oğuz ve Nurettin Bey Davası Kararı Padişah Onayı
1920-04-28-TR-001trDer Zor Davası Karar Sureti
1920-07-06-TR-001trNahiye Müdürleri Davası Kararı Padişah Onayı
1920-07-19-TR-001trBosnalı İsmail ve Ahmed Mithad Davası Karar Sureti
1920-07-29-TR-001trErzincan Davası Karar Sureti